Zarząd Oddziału

Prezes Zarządu

 

 

 

Halina Mierzwa

email: halmierz1@wp.pl
0601-92-30-45

 

 

Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

Janusz Iberszer

email: info@proper.com.pl
/0-81/ 747-83-54,

0 601-311-134

 

 

Sekretarz

 

 

 

Mirosław Kabat

email: miroslawkabat@wp.pl
602 637 644

 

 

Skarbnik

 

 

 

Alicja Pysz-Szporko

email: info@aspol.lublin.pl
/0-81/ 441-80-27

 

 

Członek Zarządu

 

 

 

Ryszard Chojnacki

email: puiinvest@wp.pl
730 577 866

 

 

Członek Zarządu

 

 

 

Henryk Prus

email: hprus@lcb.pl  
510 329 281