Kontakt

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
Oddział Okręgowy w Lublinie


20 – 445 Lublin,

ul. Zemborzycka 53

tel. 601 923 045


e-mail: Lublin@sggik.pl


www.lublin.kielce.pl